ලෝකප්‍රකට වෙබ් අඩවියක් 2019 වසරේ හොඳම සංචාරක පාරාදීසය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කරයි

Lonely planet වෙබ් අඩවිය මඟින් සිදුකළ නවතම සමීක්ෂණයකට අනුව 2019 වසරේ දී සංචාරකයන් තෝරාගත යුතු හොඳම සහ නිස්කලංක රටවල් 10

Read more

ලංකා ඉතිහාසයේ දීර්ඝ වූ පළමු දුම්රිය මාර්ගය

මාතර බෙලිඅත්ත කතරගම දුම්රිය මාර්ගයේ පළමුවන අදියර මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා මාර්ගයේ damping testing machine එක අද දින ගමන් ආරම්භ

Read more

ලෝකයේ බහලූ මෙහෙයුම් වරායයන් අතර දෙවන ස්ථානය කොළඹ වරායට

ලෝකයේ බහලූ මෙහෙයුම් වරායයන් අතර ඉහළම වර්ධන වේගයෙන් අතර ප්‍රථම ස්ථානය සිංගප්පූරුවට (16.5%) 🇸🇬 දෙවන ස්ථානය කොළඹ වරායට (16.2)% .

Read more

Pin It on Pinterest