ලෝකප්‍රකට වෙබ් අඩවියක් 2019 වසරේ හොඳම සංචාරක පාරාදීසය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කරයි

Lonely planet වෙබ් අඩවිය මඟින් සිදුකළ නවතම සමීක්ෂණයකට අනුව 2019 වසරේ දී සංචාරකයන් තෝරාගත යුතු හොඳම සහ නිස්කලංක රටවල් 10

Read more

දල්වන්න මොහොතකට …. ඔබේ නෙත් පහන්සිළු…. මේනුකා දම්සරණී …….

ලියන්නට කවක් ඇත වචන මගෙ හිතේ නැත දල්වන්න මොහොතකට ඔබේ නෙත් පහන්සිළු….. පුංචි ම පුංචි තරුවකට පුලුවන් මහා කාන්තාරෙක තනිවුණ

Read more

අද හොඳ ම දවස ඔබ එනවා නම් ….

මේ පුංචි සීතල වැහි බිංදු පොළවට ළංවෙලා මොනවද මුමුණනවා. ඒ කෙඳිරිය මොනතරම් හුරතල් ඇතිද කියලා මට හිතෙන්නේ ඒ ළංවෙන පමාවෙන්

Read more

ලංකා ඉතිහාසයේ දීර්ඝ වූ පළමු දුම්රිය මාර්ගය

මාතර බෙලිඅත්ත කතරගම දුම්රිය මාර්ගයේ පළමුවන අදියර මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා මාර්ගයේ damping testing machine එක අද දින ගමන් ආරම්භ

Read more

Pin It on Pinterest