නොපිරුණු ජීවිත බිඳෙන් බිඳ පිරෙන මොහොතක ජීවිතයේ සුන්දරකම් හදවතට තදින් දැනෙනවා

නොපිරුණු ජීවිත බිඳෙන් බිඳ පිරෙන මොහොතක ජීවිතයේ සුන්දරකම් හදවතට තදින් දැනෙනවා.

ශීත නිද්‍රාවකට වැටී සිටි සිහින, යළි කිසිදා අවදි නොවේ යැයි සිතූ සිහින, හැඟුම් හෙමිහෙමින් අවදි වෙද්දී හදවතට දැනෙනවා කඳුළුත් සිනාසෙන බව. ජීවිතය ඇත්තෙන්ම දුෂ්කර ම ගමනක්… ඒත් සමහර හැඟුම්, සිතුවිලි,සිහින උගන්නන්නේ රිදෙන දෙපයින් කටු බොරලු මත ඇවිද යද්දී මග දෙපස නන් විසිතුරු නෙත් පුරා දකින්නයි. දූවිලි ගසා එන වියළි සුළඟේ තෙත් සිසිල විඳින්නයි. කිසිදා යන්නට නොලැබෙතැයි සිතූ වැසුණු මාවත් හෙළිපෙහෙළිකර මට මම ම වී ඒ සොඳුරු මං දිග යන්නට දිගු ගමනක් ඇති බව අවසන පසක් විය.. ඒ ඔබේ මගේ සොඳුරු හමුවෙන් පසුවදැයි මට සිතේ. ජීවිතයට අරමුණු බොහෝ තිබිය හැක. ඒත් සියල්ල අහිමි වුණු මොහොතක පවා යළි නැගී සිටින්නට දිරි දෙන එක් ආදරණීය අරමුණක් පැතුමක් සිහිනයක් ජීවිතයකට තිබිය යුතුම බව මම අදහමි. ඒත්, ඒ , ඔබ හමු වූ පසුවදැයි මම නොදනිමි. දැන් මමත් ජීවිතේ හැම දුෂ්කර අරමුණක් ම පවා මෘදු මොළොක් කළ හැකි ආදරණීය සිහිනයක අයිතිකාරියක් බව සිතමි. උදෑසන අවදිව දකින්නට සිහිනයක් ඇත. රැයේ, පෙනෙන්නට සිහිනයක් ඇත. දවස නිමා වී ඉක්මණින් ගෙවී යනතුරු නිසොල්මන් ව බලා සිටි යුගයක් ජීවිතයට තිබුණි. දැන් දවස නිමාවත් උදාවත් තෙක් නොඉවසිල්ලෙන් බලා ඉමි.දවසක නිමාවේ යළි අලුත් දවසක් වෙනුවෙන් මග බලමි. දවසක උදාවේ ඔබ හා දොඩමළුවන රැයක් වෙනුවෙන් මම බලා ඉමි. ලොව සුන්දර ම උපත මම අත්විඳීමී. ඒ, සිනාවක් වී පුනරුත්පත්තිය ලබන කඳුළයි. දියවන කඳුළ සිනාවක් වී යළි ඇඳෙන මොහොතයි. ජීවිතයේ පියවරින් පියවරට හඳුනාගන්නට බොහෝ දේ ඇත. එහෙත් ඔබේ පියසටහන් පිටුපස මගේ පියසටහන් තබා එන මග මම ජීවිතය හඳුනාගන්නා බව අදහමි. අත් පටලා දෙමගක යා නොහැකි වුව එක ම මගක අත් බැඳ අප අප ම වී ඇවිද යන්නෙමු. ඔබ, ඔබ ළඟ මට මම ම වන්නට ඉඩ දී මට මා කවුදැයි උගන්වන ඔබේ බැඳීමට ඔබට සේ ම මම ප්‍රේම කරමි.

මේනුකා දම්සරණි

2018.06.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest